(+420) 722 413 183
Facebook Instagram
Omap Estate

Růst splátek úvěrů – možnosti přečkání turbulentní doby

Dnešní článek věnujeme problematice, která trápí nejednoho vlastníka hypotečního úvěru – rostoucím úrokovým sazbám a jejich případným dopadům na rozpočet domácnosti..

Trend růstu úrokových sazeb pozorujeme již velice dlouho a jeho pokračování potvrzuje nejčerstvější zvýšení základních sazeb Českou národní bankou. Mnohým našim klientům jsme v posledních měsících dokázali dopředně jejich sazbu předjednat, ale v situaci blížícího se konce fixace u spotřebitelského úvěru na bydlení se nachází stále nemalá část českých občanů. Jednání s vlastní či cizí bankou o nové sazbě se dá zahájit klidně i 2 roky dopředu, v současné chvíli je však na zvážení, kdy a jestli tyto kroky podniknout.

My Vám bohužel neumíme říci, jaké sazby budou za rok a půl či za dva roky, můžeme však nastínit možnosti, kterých klienti mohou využít pro zmírnění dopadů skokového zvýšení splátky.

Refinancování

Pokud Vás čeká nezbytná rekonstrukce nemovitosti, přešvihli jste rozpočet u výstavby domu nebo potřebujete konsolidovat více závazků do jednoho, cestou je nová hypotéka nebo refinancování/navýšení té stávající. Jistě, vysoké současné úroky nejsou motivační, ale při realizaci Vašeho záměru by neměly být tím rozhodujícím faktorem. Ceny nemovitostí stále rostou, materiál i práce se zdražují = čekání „na lepší časy“ se může minout účinkem. Konsolidací dokážete zmírnit celkový negativní dopad na rodinný rozpočet. Je však důležité si uvědomit, že pro získání nové hypotéky (při refinancování do jiné banky) je třeba splnit požadavky bank na bonitu dle současných pravidel. Tomuto kroku se u Vaší stávající banky vyhnete.

Případné dopředné refinancování k fixaci současného závazku vypadá tak, že dokud tento okamžik nenastane, nic se pro vás nemění. Splácíte stále stejnou výši splátky s vaší současnou sazbou.

Refinancování můžete do plánování rodinného rozpočtu zařadit i v budoucnu. Až dojde k opětovnému poklesu sazeb, zahájíte s bankou vyjednávání o nové sazbě nebo refinancujete závazek za výrazně lepších podmínek jinam. V současné době je odchod do jiné banky mimo fixaci spojen s poplatkem, u většiny bank se však bavíme o stovkách či nižších tisících korun. Další náklady jsou spojeny s nutnými změnami na katastru nemovitostí či s nutností platit odhad ceny nemovitosti. Pokud však sazby půjdou dolů výrazně (např. na 3 %), ušetříme mnohem větší peněžní zdroje na celkovém přeplatku.

Pokud změna banky nepřipadá v úvahu, např. z důvodu nedostatečné bonity, je možné udělat některé kroky, která alespoň zmírní mnohdy těžké dopady zvýšení splátky na rodinný rozpočet.

1. Prodloužení splatnosti hypotéky

V situaci, kdy se nám skokově zvýší splátka např. ze 7 000 Kč na 13 500 Kč, mohlo by to negativně ovlivnit cash-flow. Prodloužení splatnosti u stejně vysokého zůstatku aktuálního úvěru na více let (max. 30 let) sníží splátku, kterou bance každý měsíc zasíláme. Bohužel negativní stránkou tohoto kroku je navýšení přeplatku, který celkově bance za hypotéku zaplatíme. V podstatě si již splacené měsíce a roky odmažeme.

2. Mimořádná splátka hypotéky

Pokud v současné chvíli využíváte spořících či investičních nástrojů, kam odkládáte volné finanční prostředky, můžete této rezervy využít k vložení tzv. mimořádné splátky. Tím dosáhnete snížení celkové dlužné částky, ze které se vypočítává splátka, která bude v důsledku logicky nižší.

3. Tvorba finančního polštáře

Období vysokých sazeb má jednu výhodu – zvyšují se také sazby na spořících či některých investičních nástrojích. Pokud začneme odkládat volné finanční prostředky bokem, můžeme je zhodnotit, a navíc vytvoříme návyk = zvykneme si pracovat s menším objemem peněz, a hlavně si tím nachystáme finanční polštář, ze kterého můžeme v časech vyšších splátek začít čerpat.

Co říci závěrem. Všechny relevantní informace, které nám ekonomika poskytuje, ukazují na to, že nás v nejbližší budoucnosti nečekají příliš veselé časy. Věříme, že jsme Vám poskytli alespoň pár dobrých rad, jak v obtížné situaci se splátkami a rozpočtem pracovat. Ekonomickým cyklům se bohužel nevyhneme. Důležité je správě pracovat penězi, abychom byli co nejlépe připraveni na těžší časy. S těmito kroky Vám umíme pomoci a zároveň nabízíme pomocnou ruku v situacích, kdy již teče do bot a je potřeba ustálit turbulentní období. Nejste v tom sami.


Zpět na výpis článků