Naše myšlení a vize

Jedním z našich nejvýznamnějších cílů a následně posláním je dosažení skutečnosti, kdy synonymem názvu OMAP Finanční skupina,a.s. bude důvěra a taková kvalita poskytnutých informací, která Vám bude jak šetřit, tak vydělávat finanční prostředky. 

Naší vizí je vybudování společnosti obhospodařující minimálně 100 000 klientů napříč Českou republikou a založení vlastní investiční společnosti, jež Vám, našim klientům, zajistí kvalitní výnosy se zachováním nízké míry rizika.
Hodnoty a naše postoje úzce souvisí s hodnotami p. Tomáše Bati, který dokázal spojit podnikání s rostoucí životní úrovní jeho spolupracovníků a spokojených klientů. Dosažení vybudování tohoto systému by pro nás bylo zadostiučiněním.

Spravedlivé pravidlo „WIN-WIN“ je důvodem, proč aktuálně máme již více, než 7 600 spokojených klientů.
Budeme rádi, když Vám předvedeme všechny naše schopnosti a Vy se zařadíte mezi naši velkou rodinu spokojených klientů, ve které si vzájemně pomáháme.

Naše vize budujeme společně
s Vámi a k Vaší spokojenosti.

Tomáš Baťa
„Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“
Henry Ford
„Kvalitu dosáhneš prací, na kterou se nikdo nedívá.“
Li Ka – Shing
„Dobrá reputace sama sebe a své společnosti je
neocenitelná přednost nereflektovaná ve finančních výkazech.“
Warren Buffet
„Jestli budeš kupovat věci, které nepotřebuješ,
brzy budeš muset prodávat věci, které potřebuješ.“
Ondřej Masný
„Raději přijdu o své peníze, než o Vaši důvěru.“