Spotřebitelské úvěry

 

V závislosti na aktuální situaci na finančním trhu – historicky nejnižší úrokové sazby, jsme schopni refinancovat či konsolidovat staré a „předražené“ spotřebitelské úvěry, a ušetřit Vám tak nejen na měsíční splátce, ale zejména na celkovém přeplatku. Podrobnou analýzu, odbornou znalost finančního trhu a ony historicky nejnižší úrokové sazby využíváme také při sjednávání nových spotřebitelských úvěrů.  

Úvěr
 

Kontaktujte nás!

Zajistíme,abyste nenaletěli klamavým a matoucím
reklamám slibující nereálné podmínky úvěru.

Tomáš Baťa
„Dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění.“
Henry Ford
„Kvalitu dosáhneš prací, na kterou se nikdo nedívá.“
Li Ka – Shing
„Dobrá reputace sama sebe a své společnosti je
neocenitelná přednost nereflektovaná ve finančních výkazech.“
Warren Buffet
„Jestli budeš kupovat věci, které nepotřebuješ,
brzy budeš muset prodávat věci, které potřebuješ.“
Ondřej Masný
„Raději přijdu o své peníze, než o Vaši důvěru.“