Každý z násse může dostat do situace, vedoucí k potřebě nalezení právního zastupování. Rovněž v této oblasti jsme tady pro Vás.

Právní služby

Jelikož se naši klienti nezřídka kdy v minulosti setkali s nabídkou pro ně nevýhodných smluv a následných problémů z nich plynoucích, začali jsme se zabývat právním poradenstvím a hledat ve spolupráci s advokáty řešení. Zajišťujeme právní poradenství v oblasti majetkového, finančního a obchodního práva. Vzhledem k tomu, že jsme pomáhali našim klientům v mnoha transakcích (koupě či prodej movitého a nemovitého majetku), víme, jaké nástrahy a rizika spočívají z hlediska praxe - ty mnohdy právníkům nedocházejí. Spolupracujeme s advokáty, o kterých víme, že jsou odborníky v oboru. Naše společnost následně advokátům předkládá doporučení a strategii, vedoucí k vyřešení situace z hlediska praxe - tímto minimalizujeme riziko.

Nejčastější právní poradenství:

 • Smlouva o smlouvě budoucí
 • Kupní smlouva
 • Koupě z exekuce
 • Koupě od insolvenčního správce
 • Darovací smlouva
 • Advokátní úschova
 • Nájemní smlouva
 • Rezervační smlouva
 • Reklamace pojistného plnění
 • Smlouva o půjčce
 • Převzetí dluhu
 • Žaloby
 • Trestní oznámení za podvod
 • Katastrální úřad - návrh na vklad, jeho zpětvzetí či následné odvolání

Cena za úkon pro naše klienty v rozmezí 500 - 1500,- Kč.

Kontaktujte nás!